Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Czcionka
Treść
Kontakt

SQL

Z ang. Structured Query Language. Jest to język zapytań, który umożliwia komunikację pomiędzy użytkownikiem lub aplikacją, a relacyjną bazą danych. Dzięki SQL możliwe jest nie tylko pobieranie danych, lecz także ich wstawianie i modyfikowanie oraz tworzenie i przebudowa bazy danych.

Zapytania SQLowe można podzielić na kilka grup:

  • DML (ang. Data Manipulation Language) – wstawianie, aktualizowanie lub kasowanie danych z bazy, np. INSERT, UPDATE, DELETE
  • DDL (ang. Data Definition Language) – czynności wykonywane na strukturach bazy danych, czyli np. tworzenie lub usuwanie tabel oraz baz. Np. CREATE lub DROP
  • DCL (ang. Data Control Language) – przypisywanie uprawnień do obiektów baz danych, np. GRANT
  • DQL (ang. Data Query Language) - pobieranie danych z bazy - tylko SELECT